Bewuste Burgers

Wat zijn bewuste burgers?

Dat zijn we potentieel allemaal, de vraag is wil jij dat zijn ? Want waarheid is soms moeilijk te verteren. Het is ook niet makkelijk om waarheid te vinden. Ben jij dan tevreden met een junk variant? Wij niet! Waarheid duurt het langst

Filosofie van Bewuste Burgers Bij Bewuste Burgers stellen we ons vragen, durven we twijfelen; we onderzoeken en trachten antwoord te geven op de vraag:

Is het waar?

We trachten leugens te doorprikken en zien verbanden. We leggen bloot wat verhuld was.

Kritisch denken maakt geen compromis. Vrijheid is de basis. Gemakzucht en angst hebben hier geen plaats en eigenbelang nog minder.

Het gaat niet om ‘meningen’ verkondigen, wel om vragen stellen en antwoorden zoeken. Informatie in de kijker zetten die anders met moeite zichtbaar is. We vertellen dus ook graag ‘de andere kant’ van het verhaal.

about us